Aktuálne informácie

napísal

Európska komisia aktivovala on-line konzultácie k rodinným farmám, ktoré sú otvorené do 11. októbra 2013 a budú slúžiť ako podklad konferencie v Bruseli dňa 29. novembra 2013.