Aktuálne informácie

napísal

Možnosti štúdia na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva boli prezentované od 15. do 17. 10. na výstavisku Agrokomplex v pavilóne F. Ďakujeme Vám za návštevu a pozývame Vás na Deň otvorených dverí FZKI: 24. januára 2014, 10:00–14:00, Dekanát FZKI, Tulipánová 7, Nitra.

napísal

Doc. Ing. Milan Belica, PhD.
15. október 2013, A-02 o 11:00h.

napísal

Európska komisia aktivovala on-line konzultácie k rodinným farmám, ktoré sú otvorené do 11. októbra 2013 a budú slúžiť ako podklad konferencie v Bruseli dňa 29. novembra 2013.