Aktuálne informácie

napísal

Vedecká konferencia študentov FZKI 2017

Študentská vedecká konferencia sa sa koná v rámci Univerzitného dňa študentskej vedeckej činnosti pod záštitou dekanky FZKI SPU v Nitre doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD. Termín konania: 26. apríl 2017 (streda). Miesto konania: Pavilón záhradnej architektúry FZKI SPU v Nitre, Tulipánová 7, Nitra.

napísal

Pozberová úprava osív. Systémy množenia trvaliek

Odborná exkurzia, 20. 03. 2017, Sedos, s. r.o. Krakovany, Viktória trvalková škôlka Čáb. Kontaktná osoba: Ing. Alena Andrejiová, PhD., Katedra zeleninárstva FZKI SPU v Nitre

napísal

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - novela zákona. Praktické skúsenosti s uplatňovaním zákona č. 24/2006 Z.z. a riešenie problémov

Výberové prednášky. 17.3.2017, 11:00 - 13:00 a 13:30 - 17:00, Tulipánová 7, Nitra (miestnosť TD01). Prednášajúci: Ing. Milan Luciak

napísal

Rýchlenie uhoriek v zakrytých priestoroch

Odborná exkurzia, 13. 3. 2017, Jižní Morava a. s., Tvrdonice. Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Šlosár, PhD., Katedra zeleninárstva FZKI SPU v Nitre

napísal

Účinok farby architektúry na kontext krajiny a mesta od začiatku 16. do začiatku 20.storočia

Výberová prednáška, 21.03.2017 (utorok) o 13.00 h v TD-02 - prednášková miestnosť, Tulipánová 7, FZKI. Prednášajúci: Ing. arch. Peter Hudák, PhD.