Aktuálne informácie

napísal

Súčasné trendy v projektovaní detských ihrísk

Výberová prednáška v rámci predmetu Ateliéry tvorby verejnej zelene. 09.november 2016 (streda) o 11.00 h, prednášková miestnosť TD02, Tulipánová 7. Prednášajúci: Ing. arch. Juraj Jurík, Mgr. Miloslav Jurík

napísal

Prémia Literárneho fondu za rok 2015

V kategórii prírodné a technické vedy bola prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015 udelená aj doc. Ing. Dušanovi Igazovi, PhD. za monografiu Regionalizácia pedotransferových funkcií pôd Slovenska, ktorá vyšla v nakladateľstve STU v Bratislave v spoluautorstve.

napísal

Ukážka zberu geopriestorových dát a tvorby máp v online prostredí

Výberová prednáška. 25. október 2016 o 7.00 hod., ZP - prednášková miestnosť, Hospodárska 7. Prednášajúci: Mgr. Soňa Verešová.

napísal

Odborná exkurzia pre študentov Krajinného inžinierstva

Cieľ: Návšteva Energolandu - Mochovce: Najmodernejšieho infocentra o energii. Termín: 25.októbra 2016 (utorok). Organizačné zabezpečenie: Ing. Lenka Lackóová, PhD.

napísal

Odborná exkurzia pre študentov z predmetu Nakladanie s odpadmi

Odborná exkurzia pre študentov, 25. október 2016 (utorok). Organizačné zabezpečenie: Ing. Anna Báreková, PhD. Návšteva logistického centra a dotrieďovacej linky pre zložky komunálnych odpadov z Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber.