Aktuálne informácie

napísal

Zveľaďujeme naše dedičstvo – rekonštrukcia budovy na Hospodárskej ul.

Zrekonštruovanú budovu symbolicky otvoril rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., spolu s dekankou FZKI doc. Ing. Klaudiou Halászovou, PhD.

napísal

Identifikácia produkčných problémov v trvalkovom škôlkárstve

Prezentácia a diskusia výsledkov semestrálneho štúdia špecifických pestovateľských obmedzení pri vybranom sortimente trvaliek - porovnanie teoretických výsledkov so skúsenosťami z praxe, 12.12.2016 o 08:30h, miestnosť TD-14, Tulipánova 7. Prednášajúci: Ing. Martina Šášiková

napísal

Čo nás učí globálne vzdelávanie?

Výberová prednáška s moderovanou diskusiou. Miestnosť ZP, Hospodárska 7, FZKI SPU v Nitre, 14. decembra 2016 od 09:00 - 11:00 hod. Prednášajúci: Vanessa de Oliveira Andreotti, profesorka globálneho vzdelávania University of British Columbia

napísal

Skladba a postup montáže automatického závlahového systému

Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre a spoločnosť ProRain, s. r. o. pozývajú na odbornú prednášku, 01.12.2016 na ul. Tulipánova 7, učebňa TD-02. Prednáša: Ing. Martin Halmo

napísal

Návšteva stredoškolákov na KZKA

Stredoškoláci zo Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera v Lučenci v sprievode svojich pedagógov navštívili fakultu. Nahliadli do výučby predmetov Ateliéry tvorby verejnej zelene, Parková tvorba, Tvorba priestorov rekreácie, Sadovnícke kreslenie, Odborné kreslenie, Urbanizmus a územné plánovanie a Hodnotenie biotických prvkov