Aktuálne informácie

napísal

Farby a plody jesene

Výstava sa bude konať v skleníkoch Botanickej záhrady pri SPU v dňoch 28.09.2016 - 05.10.2016 od 09:00 do 17:00hod. V rámci výstavy sa 28.09.2016 uskutoční odborný seminár: Rozmanitosť plodovej a listovej zeleniny.

napísal

Štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby DAAD na odborné exkurzie a študentské praxe

Odborné exkurzie (7 – 12 dní). Študentské praxe (7 – 12 dní). Uzávierka: 1. november 2016

napísal

Veda mladých 2016

V dňoch 7. až 9. septembra 2016 sa v Brne konal už 11. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Veda mladých 2016. Na konferencii sa zišli doktorandi a mladí vedeckí pracovníci zo Slovenska, Čiech a Poľska. Počas konferencie bolo prezentovaných takmer 30 príspevkov z  oblasti krajinárstva, záhradnej a krajinnej architektúry, a záhradníctva.

napísal

Zelené inovácie

FZKI rozbieha projekt s nórskym partnerom a NSK.Cieľom projektu je sieťovanie a zdieľanie znalostí medzi Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou, Nitrianskym samosprávnym krajom (NSK) a Nórskym ústavom pre bioekonomiku v oblasti manažmentu odpadového hospodárstva.

napísal

Menej známe druhy zelenín, liečivých a koreninových rastlín a jedlých húb: Nové pestovateľské trendy v kontexte spolupráce V4 krajín

Workshop, ktorý sa uskutoční dňa 23.9.2016 o 08.30-10.30 v priestoroch Botanickej záhrady SPU v Nitre, ako súčasť medzinárodnej konferencie 5th INTERNATIONAL SCIENTIFIC HORTICULTURE CONFERENCE.