Aktuálne informácie

napísal

Projekt Inspiration a projekt Risk

Riešiteľský kolektív Projektu APVV pozýva na medzinárodný seminár organizovaný v pondelok 02. mája 2016 pri príležitosti návštevy zahraničného partnera z Univerzity v Algarve (Portugalsko) s názvom Projekt Inspiration a projekt Risk. Začiatok seminára je naplánovaný na 09:00 v prednáškarni ZP pod Zoborom na Hospodárskej ulici.

napísal

Planning Production - An Important Factor In Growing Organic Vegetables

Výberová prednáška - Planning Production - An Important Factor In Growing Organic Vegetables, 19.04.2016 o 9.00h v BZ-02 na Katedre zeleninárstva FZKI SPU Nitra. Prednášajúci: Teodora Ilieva, University of Agribusiness and Rural Development (UARD) Plovdiv.

napísal

Komunálne odpadové hospodárstvo

Odborná exkurzia pre študentov, 13. apríl 2016 (streda). Organizačné zabezpečenie: Ing. Anna Báreková, PhD. Návšteva kompostárne a oboznámenie sa s využívanou technológiou spracovania biologicky rozložiteľného odpadu vznikajúceho na území mesta Nitra.

napísal

Environmentálne manažérstvo, Environmentálne záťaže

Odborná exkurzia pre študentov, 5. a 7. apríl 2016. Organizátor: Ing. L. Lackóová, PhD., doc. Ing. K. Halászová, PhD., Katedra krajinného plánovania a pozemkovych úprav FZKI SPU v Nitre, Ing. K. Paluchová, Ing. J. Helma, PhD., Odbor analýz, hodnotenia životného prostredia a environmentálnych služieb SAŽP

napísal

Súčasné trendy v tvorbe rodinných záhrad

Výberová prednáška - Súčasné trendy v tvorbe rodinných záhrad, streda 18. apríla 2016 o 09:00 v TD-01, Tulipánova 7, Nitra. Prednášajúci: Ing. Eugen Guldan, PhD.