Aktuálne informácie

napísal

Doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD., (vedúca Ústavu architektúry občianskych budov FAD STU v Bratislave): Univerzálne navrhovanie v krajinnej architektúre

napísal

Dekan Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre udeľuje študentom dennej formy štúdia na prvom a druhom stupni štúdia dekanské voľno dňa 21.09.2023 (štvrtok) od 12:00.