Aktuálne informácie

napísal

Punč FZKI a Záhradný trpaslík

Fakulta zavŕšila sériu osláv 20. výročia jej zriadenia. 9. decembra 2015 sa konala študentská časť osláv, ktorá bola spojená s tradičnou vianočnou akciou Punč FZKI.

napísal

Úspešní študenti fakulty ocenení

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva rektor ocenil ocenil úspešných študentov, ktorí dosiahli vynikajúce študijné výsledky, úspechy vo vedeckej práci, ale aj v športovej a voľnočasovej činnosti a svojimi aktivitami reprezentovali univerzitu a šíria jej dobré meno doma i v zahraničí.

napísal

Promócie absolventov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia

V priestoroch auly SPU sa 13. novembra za prítomnosti akademických funkcionárov všetkých fakúlt SPU konali promócie absolventov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia.

napísal

Nitriansky vínny festival 2015

Videopozvánka dekanky FZKI na Nitriansky vínny festival 2015 (Video v originálnej veľkosti zobrazíte po kliknutí na Čítať ďalej...)

napísal

Bioaktívne látky záhradníckych produktov a chronické ochorenia

Prednášajúci: doc. RNDr. Tünde Juríková, PhD. Prednáška sa uskutoční v rámci projektovej aktivity 1.1 Inovácia a tvorba nových študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce na FZKI SPU v Nitre projektu Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre (eduFZKI).