Aktuálne informácie

napísal

Kurz monitoringu zložiek ŽP

sa uskutočnil v dňoch 10. 05. 2015 – 13. 05. 2015 v obci Čierny Balog pod vedením garanta kurzu doc. Ing. Viliama Báreka, PhD.

napísal

Kurz aplikovanej hydropedológie

sa uskutočnil v dňoch 10. 05. 2015 – 13. 05. 2015 v obci Čierny Balog pod vedením garanta kurzu doc. Ing. Dušana Igaza, PhD.

napísal

Medzinárodný kurz - Hodnotenie kvality vody

v dňoch 11. - 15. 5. 2015, organizovala Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre.

napísal

Kurz geodetických prác v akademickom roku 2014/2015

Absolvovanie KGP je povinné pre všetkých študentov študijných programov ZKA a KI v I. (bakalárskom) stupni vysokoškolského štúdia.

napísal

Kurz biotechniky zelene

18. 05. 2015 – 22. 05. 2015. Garant kurzu: Ing. Marcel Raček, PhD. Kurz je realizovaný v rámci projektu Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva  a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. ITMS: 26110230094 (eduFZKI).