Aktuálne informácie

napísal

Stromy – charakteristiky rastu a riziká mechanického poškodenia

Prednášajúci: Ing. Peter Hoťka, PhD. Prednáška sa uskutoční v rámci projektovej aktivity 1.1 Inovácia a tvorba nových študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce na FZKI SPU v Nitre projektu Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre (eduFZKI).

napísal

Stromolezecké techniky používané pri ošetrovaní stromov

Prednášajúci: Ing. Martin Kolník. Prednáška sa uskutoční v rámci projektovej aktivity 1.1 Inovácia a tvorba nových študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce na FZKI SPU v Nitre projektu Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre (eduFZKI).

napísal

Víno SPU 2015

Verejná degustácia sa uskutoční 20. 5. 2015 od 10:00 v priestoroch ŠD Antona Bernoláka, Trieda A. Hlinku 38. Od 09:00 bude odovzdávanie cien aj s príbehom víťazných vín.

napísal

Anglická škola krajinářské zahrady

Výberová prednáška. Prednášajúci: doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová. 12. máj 2015 o 10:00, TD01, Tulipánová 7.


napísal

Exkurzia pre študentov s odborným programom v spaľovni SAKO Brno, a.s.

18. 05. 2015, odborná zahraničná exkurzia je realizovaná v rámci projektu Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva  a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.