Aktuálne informácie

napísal

FZKI na výstave HORTI 2013 vo Viedni

FZKI sa zúčastnila na výstave HORTI 2013 vo Viedni.

 

napísal

FZKI na veľtrhu Gaudeamus

Možnosti štúdia na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva boli prezentované od 15. do 17. 10. na výstavisku Agrokomplex v pavilóne F. Ďakujeme Vám za návštevu a pozývame Vás na Deň otvorených dverí FZKI: 24. januára 2014, 10:00–14:00, Dekanát FZKI, Tulipánová 7, Nitra.

napísal

Výberová prednáška: Regionálna politika v procese globalizácie

Doc. Ing. Milan Belica, PhD.
15. október 2013, A-02 o 11:00h.

napísal

On-line konzultácie k rodinným farmám

Európska komisia aktivovala on-line konzultácie k rodinným farmám, ktoré sú otvorené do 11. októbra 2013 a budú slúžiť ako podklad konferencie v Bruseli dňa 29. novembra 2013.

napísal

Podmienky prijímacieho konania na I. stupeň štúdia pre akademický rok 2014/2015 (PDF)

Podmienky prijímacieho konania na I. stupeň štúdia pre akademický rok 2014/2015