Aktuálne informácie

napísal

ŠVK 2015

Pozvánka na Vedeckú konferenciu študentov FZKI 2015 s medzinárodnou účasťou, ktorá sa koná v rámci Univerzitného dňa študentskej vedeckej činnosti, pod záštitou dekanky FZKI SPU v Nitre doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD., 22. apríla 2015.

napísal

Priestorové topografické mapovanie bezkontaktnými technológiami

Výberová prednáška Ing. Mareka Fraštiu, PhD., ktorá sa uskutoční v rámci projektovej aktivity 1.1 Inovácia a tvorba nových študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce na FZKI SPU v Nitre projektu Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na FZKI (eduFZKI)

napísal

Systém triedeného zberu odpadu v združení obcí

Výberová prednáška doc. Ing. Štefana Sklenára, CSc., ktorá sa uskutoční v rámci projektovej aktivity 1.1 Inovácia a tvorba nových študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce na FZKI SPU v Nitre projektu Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na FZKI (eduFZKI)

napísal

Tvorba zelene na úrovni samosprávy

Výberová prednáška Ing. Štefana Lančariča, PhD., ktorá sa uskutoční v rámci projektovej aktivity 1.1 Inovácia a tvorba nových študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce na FZKI SPU v Nitre projektu Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na FZKI (eduFZKI)

napísal

Gardenia 2015

Fakulta srdečne pozýva na návštevu svojej expozície, ktorá bude súčasťou výstavy GARDENIA 2015, 16. - 19. 4. 2015, Agrokomplex, Výstavníctvo Nitra