Aktuálne informácie

napísal

Na pôde SPU privítali delegáciu vedeckých pracovníkov z indického štátu Arunáčalpradéš, ktorú viedol hlavný tajomník tamojšej vlády Naresh Kumar. Stretnutie sa uskutočnilo pod záštitou dekana Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre prof. Dušana Igaza. Zdroj: www.uniag.sk

napísal

-- Upozornenie: Zrušené! -- Výberová prednáška, 25.03.2020 o 09:00 a 13:00 na Tulipánovej 7, 949 76 Nitra, číslo miestnosti TD-01. Prednášajúci: Ing. Radek Pavlačka, krajinný architekt, vedúci projekcie, Záhrada Olomouc

napísal

-- Upozornenie: Exkurzia sa ruší ! -- Určené pre študentov predmetu Komunálne odpadové hospodárstvo, utorok, 17. 03. 2020. Kompostáreň Krškany, zberný dvor a dotrieďovacia linka v sídle NKS s.r.o. Organizuje Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, Ing. Anna Báreková, PhD.

napísal

Environmentálne aspekty podnikania – príležitosť pre pripravených. Faktory ovplyvňujúce zmenu výrobného programu z dôvodu environmentálnych vplyvov. Termín konania: 28.02.2020, 06.03.2020, 14.03.2020, 20.03.2020. Miesto konania: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, Hospodárska 7, Nitra.

napísal

Arboristika v správe a údržbe zelene je program ďalšieho vzdelávania garantovaný prof. Ing. Vierou Paganovou, PhD. Vodné hospodárstvo je program ďalšieho vzdelávania garantovaný prof. Ing. Petrom Halajom, CSc.