Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Výberová prednáška, 4. december 2019 (streda) o 09.30 hod., TD-01 - prednášková miestnosť, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Tulipánová 7, Nitra. Prednášajúci: JUDr. Viktor Vincze

vložil: Miloslav Mucha

Výberová prednáška, 29. november 2019 (piatok) o 13.30 hod., ZP - prednášková miestnosť, Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI, Hospodárska 7, Nitra. Prednášajúci: Branislav Moňok, štatutárny zástupca o. z. Priatelia Zeme - SPZ

vložil: Miloslav Mucha

Pri príležitosti Dňa študentov ocenil prof. Ing. Dušan Igaz, PhD., dekan FZKI dňa 18.11.2019 výnimočných študentov Fakulty záhradníctva  a krajinného inžinierstva, ktorí okrem výborných študijných výsledkov vynikajú aj v iných oblastiach.

vložil: Miloslav Mucha

Odborná exkurzia, 12. 12. 2019 od 8.00 hod, Viedeň. Určené pre študentov predmetov Dejiny umenia a Terénne cvičenie II. Organizuje: Ing. Denisa Halajová, PhD., Mgr. art. S. Bellérová, Ing. M. Bihuňová, PhD., Katedra záhradnej a krajinnej architektúry. Prihlasovanie a platba poistného do 29.11. na sekretariáte KZKA.

vložil: Miloslav Mucha

Odborná exkurzia, 10. 12. 2019 od 8.00 hod, Hlohovec. Určené pre študentov predmetov Obnova historickej zelene a Terénne cvičenie I. Organizuje: Ing. Denisa Halajová, PhD., Katerda záhradnej a krajinnej architektúry. Prihlasovanie a platba do 29.11. na sekretariáte KZKA.