Aktuálne informácie

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU) zorganizovala 19. apríla vo Výskumnom centre AgroBioTech workshop na tému „Riadenie vodných zdrojov odolné voči klimatickej zmene pre poľnohospodárstvo, občanov a ekosystémy“.

napísal

Vzdelávanie a osveta v oblasti zmeny klímy a extrémov počasia je hlavným poslaním nového Envirocentra, ktoré otvorili v piatok 19. apríla v areáli Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na Hospodárskej ulici 7.

napísal

Motivačné štipendium v roku 2024 za vynikajúce plnenie študijných povinností v akademickom roku 2023/2024 (tzv. prospechové štipendium) sa priznáva študentom FZKI SPU v Nitre v súlade so Smernicou dekana FZKI SPU v Nitre č.1/2024 o priznávaní motivačného štipendia v kalendárnom roku 2024.

napísal

Tradičný Piknik FZKI sa uskutoční dňa 23.4.2024 v priestoroch Ústavu krajinného inžinierstva na Hospodárskej 7. Program začína prednáškovým pásmom o 11:00 h. Môžete sa tešiť na pestrý program plný zaujímavých prednášok a aktivít, vhodných pre všetkých.

napísal

Exkurzia, 29.4.2024 od 08:00 do 15:30, zameraná na vodné stavby na rieke Hron v okolí mesta Levice. Navštívime MVE Kalná nad Hronom, MVE Starý Tekov a Vodnú stavbu Veľké Kozmálovce. Exkurziu bude sprevádzať a komentovať pracovník SVP, š.p. Poplatok za účasť (doprava) je 13 eur.