Aktuálne informácie

napísal

Vážení študenti, vzhľadom na súčasnú situáciu, ktorá sa vyvíja veľmi dynamicky a nepredvídateľne, Vás chceme uistiť, že prípravy štátnych záverečných skúšok v stanovených termínoch pokračujú predbežne podľa pôvodného plánu. I.stupeň: 06.07.-08.07.2020, II.stupeň: 22.06.-24.06.2020

napísal

-- Upozornenie: Zrušené! -- Študentská vedecká konferencia sa koná pod záštitou dekana FZKI SPU v Nitre prof. Ing. Dušana Igaza, PhD., v rámci Univerzitného dňa ŠVK na SPU v Nitre. Termín konania: 23. apríl 2020 (štvrtok). Miesto konania: Pavilón záhradnej architektúry FZKI SPU v Nitre, Tulipánová 7, Nitra.

napísal

Na pôde SPU privítali delegáciu vedeckých pracovníkov z indického štátu Arunáčalpradéš, ktorú viedol hlavný tajomník tamojšej vlády Naresh Kumar. Stretnutie sa uskutočnilo pod záštitou dekana Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre prof. Dušana Igaza. Zdroj: www.uniag.sk

napísal

-- Upozornenie: Zrušené! -- Výberová prednáška, 25.03.2020 o 09:00 a 13:00 na Tulipánovej 7, 949 76 Nitra, číslo miestnosti TD-01. Prednášajúci: Ing. Radek Pavlačka, krajinný architekt, vedúci projekcie, Záhrada Olomouc

napísal

-- Upozornenie: Exkurzia sa ruší ! -- Určené pre študentov predmetu Komunálne odpadové hospodárstvo, utorok, 17. 03. 2020. Kompostáreň Krškany, zberný dvor a dotrieďovacia linka v sídle NKS s.r.o. Organizuje Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, Ing. Anna Báreková, PhD.