Aktuálne informácie

napísal

O spôsobe realizácie talentovej prijímacej skúšky bude zverejnený oznam a podrobne Vás budeme informovať po 30. 4. 2020 na základe doručených prihlášok! Obsah talentovej prijímacej skúšky sa nezmení.

napísal

Tento rok sa od 21. do 25. apríla malo v Bratislave uskutočniť 9. medzinárodné krajinné fórum na tému cezhraničnej krajiny (9th LE:NOTRE Landscape Forum 2020: Cross-Border Landscapes). Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa podujatie presunulo do virtuálneho priestoru a premenilo sa na jednodňové intenzívne online fórum.

napísal

Študenti bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia, v prípade, že plánujete ukončiť štúdium v LS 2019/2020, je potrebné, aby ste sa prihlásili na štátnu záverečnú skúšku prostredníctvom UIS do 23.04.2020 do 12:00hod.

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa pridáva k iniciatíve, ktorú odštartovala Potravinárska komora Slovenska a Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska. Jej myšlienkou je pomôcť pri nedostatku pracovných síl v potravinárskom priemysle. K tejto iniciatíve sa postupne pridali aj ostatné priemyselné zväzy a združenia na čele so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou.

napísal

Milí študenti, vážení kolegovia, zamestnanci a priaznivci SPU, s príchodom jari každoročne všetci očakávame aj najkrajšie sviatky tohto ročného obdobia. Už tradične ich spájame s prebúdzaním prírody, s novým začiatkom, novým životom.