Aktuálne informácie

napísal

Výberová prednáška, 13.02.2020 o 11:45 na Tulipánovej 7, 949 76 Nitra, číslo miestnosti TD-01. Prednášajúci: Ing. Tomáš Gabriel, Gabriel s. r. o. , ČR

napísal

Výberová prednáška, 13.02.2020 o 11:00 na Tulipánovej 7, 949 76 Nitra, číslo miestnosti TD-01. Prednášajúci: Markéta a Petr Veličkovi, M&P Architekti, ČR

napísal

V dňoch 21.-25. 4. 2020 sa na Fakulte Architektúry STU v Bratislave uskutoční 9. ročník medzinárodného krajinného fóra LE:NOTRE Landscape Forum s hlavnou témou Cross-Border Landscapes between Slovakia, Austria and Hungary. Organizátormi podujatia sú LE:NOTRE Institute, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU Nitra), Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU Bratislava) a Technische Universität Wien (TU Wien).

napísal

7. február 2020 - Dekanát FZKI SPU v Nitre, Tulipánová 7, Nitra, od 10:00 do 14:00 h. --- záhradníctvo, krajinné inžinierstvo, krajinná a záhradná architektúra, pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve ---

napísal

Prezentácia FZKI

Podaj si prihlášku a študuj na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.