Aktuálne informácie

napísal

Environmentálne aspekty podnikania – príležitosť pre pripravených. Faktory ovplyvňujúce zmenu výrobného programu z dôvodu environmentálnych vplyvov. Termín konania: 28.02.2020, 06.03.2020, 14.03.2020, 20.03.2020. Miesto konania: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, Hospodárska 7, Nitra.

napísal

Arboristika v správe a údržbe zelene je program ďalšieho vzdelávania garantovaný prof. Ing. Vierou Paganovou, PhD. Vodné hospodárstvo je program ďalšieho vzdelávania garantovaný prof. Ing. Petrom Halajom, CSc.

napísal

Február sa niesol v duchu prezentácie FZKI v rámci celoslovenského turné Kam na Vysokú 2020. Študenti nás mali možnosť stretnúť v Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove, kde fakultu reprezentoval a poskytoval informácie o štúdiu, doktorand Ing. Denis Bechera.

napísal

Výberová prednáška, 19.02.2020 o 09:00 na Tulipánovej 7, 949 76 Nitra, číslo miestnosti TD-01. Prednášajúci: Ing. Jozef Janiš, záhradný architekt.

napísal

Súťaž Záhrada roka, Park roka a Detail roka s rovnomennými kategóriami je prezentáciou súčasnej úrovne krajinnej architektúry na Slovensku. Predstavenie prihlásených diel a vyhlásenie víťazov tohtoročnej súťaže sa konalo 12. februára v Nitre, v rámci konferencie Záhradnícke fórum 2020, ktorej hlavnou témou je tento rok klimatická zmena. Zdroj: www.uniag.sk