Aktuálne informácie

napísal

Na zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre 12. decembra odovzdala rektorka doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., dekréty aj trom novým docentom z FZKI: doc. Jánovi Čimovi, doc. Dagmar Hillovej a doc. Miroslavovi Šlosárovi.

napísal

Dňa 4.12.2019 sa uskutočnil už 19. ročník tradičného predvianočného podujatia na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva - PUNČ FZKI. Jeho súčasťou boli zaujímavé prednášky a diskusie ako aj predajné stánky a samozrejme nechýbal ani vianočný punč.

napísal

Naša partnerská Zahradnická fakulta Mendelovej univerzity v Brne oslavovala 100 rokov univerzity. FZKI dostala ocenenie a poďakovanie za spoluprácu. My sme kolegom odovzdali ďakovný list a ako dar grafiku významného slovenského autora Karola Felixa.

napísal

Výberová prednáška, 09.12.2019 o 11:00, Hospodárska ulica 7, FZKI SPU v Nitre, prednášková miestnosť ZP. Prednášajúci: Ing. Milan Chudý, štatutárny zástupca spoločnosti VÍNO CHUDÝ, s.r.o., ktorá má dlhoročné skúsenosti s pestovaním vínnej révy.

napísal

Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre pozýva na výstavu, ktorá sa uskutoční v rámci dborného seminára "Historické parky a záhrady" dňa 10. decembra od 9.00 do 13.00 v Hlohovci.