Aktuálne informácie

napísal

Zaujíma vás, aké služby ponúka Slovenská poľnohospodárska knižnica SPU v Nitre počas platnosti opatrení proti koronavírusu?

napísal

V prvom rade Vás chceme všetkých pozdraviť a popriať Vám a Vašim blízkym pevné zdravie. Veríme, že aj v tejto veľmi zvláštnej dobe, ste sa ku najnutnejším a aktuálnym informáciám dostali a sledujete aj informácie na web stránke FZKI.

napísal

Vážené kolegyne, kolegovia,

dovoľte mi, aby som Vám úprimne zablahoželala ku Dňu učiteľov a vyjadrila úctu a poďakovanie za Vašu prácu.

napísal

Vážení študenti, vzhľadom na súčasnú situáciu, ktorá sa vyvíja veľmi dynamicky a nepredvídateľne, Vás chceme uistiť, že prípravy štátnych záverečných skúšok v stanovených termínoch pokračujú predbežne podľa pôvodného plánu. I.stupeň: 06.07.-08.07.2020, II.stupeň: 22.06.-24.06.2020

napísal

-- Upozornenie: Zrušené! -- Študentská vedecká konferencia sa koná pod záštitou dekana FZKI SPU v Nitre prof. Ing. Dušana Igaza, PhD., v rámci Univerzitného dňa ŠVK na SPU v Nitre. Termín konania: 23. apríl 2020 (štvrtok). Miesto konania: Pavilón záhradnej architektúry FZKI SPU v Nitre, Tulipánová 7, Nitra.