Aktuálne informácie

napísal

Do 6. 3. 2022 bude vzdelávanie študentov v dennej a externej forme štúdia na bakalárskom a inžinierskom stupni prebiehať dištančnou metódou. Od 7. 3. 2022 bude vzdelávanie študentov - v dennej forme štúdia prebiehať kombinovanou metódou (prednášky dištančne a cvičenia prezenčne), v externej forme štúdia prebiehať dištančnou metódou alebo podľa pokynov dekanov jednotlivých fakúlt, v závislosti od študijného programu, kombinovanou metódou.

napísal

Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied informuje o možnosti zapojenia sa do 18. ročníka Súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAPV za rok 2021. Súťaž je určená pre vedeckých pracovníkov do 35 rokov pracujúcich v odvetviach pôsobnosti SAPV.

napísal

Tak ako každý rok, aj tento fakulta organizuje Deň otvorených dverí 2022, kde privíta záujemcov o štúdium. Kedy? 4. február 2022 - v piatok - v čase 10:00 - 11:30 hod. Kde? On-line, Pripoj sa v čase 10:00 – 11:30.

napísal

OsKAr 2/2022. V rámci 70. výročia založenia SPU v Nitre organizuje Ústav krajinnej architektúry FZKI sériu rozhovorov s názvom OsKAr – Osobnosti krajinnej architektúry Slovenska. Druhým hosťom v rámci tejto série bol dňa 2. 2. 2022 profesor Pavel Hrubík, ktorý na FZKI vyučoval listnaté, ihličnaté a vždyzelené dreviny v sadovníckej tvorbe, sadovnícku dendrológiu a ochranu okrasných rastlín.

napísal

OsKAr 1/2022. Na ÚKA privítali významnú osobnosť slovenskej krajinnej architektúry - prof. Ing. Pavla Vreštiaka, CSc. (1942, Hriňová), ktorý stál pri zrode Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre a Katedry záhradnej a krajinnej tvorby (predchodca dnešného ÚKA) v roku 1995.