Aktuálne informácie

napísal

Ceny Atlas pre tých, ktorí povýšili ochranu prírody na svoju top prioritu, sú rozdané. V druhom ročníku prestížnej slovenskej enviro súťaže, ktorú organizuje Nadácia VÚB, v kategórii osveta zvíťazil projekt našej fakulty - www.zmenaklimy.sk.

napísal

Študentská vedecká konferencia FZKI 2022 sa koná pod záštitou dekana FZKI SPU v Nitre prof. Ing. Dušana Igaza, PhD., v rámci Univerzitného dňa ŠVK na SPU v Nitre. Termín konania: 21. apríl 2022 (štvrtok). Miesto konania: Pavilón záhradnej architektúry FZKI SPU v Nitre, Tulipánová 7, Nitra. - Výsledky (aktualizované 22.04.2022) -.

napísal

Online priestor otvára nové príležitosti spolupráce aj s opačnou stranou sveta. Dôkazom toho je spolupráca medzi Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre a Fakultou umenia a dizajnu Univerzity v austrálskej Canberre.

napísal

Dva dni nabité informáciami, networkingom a zdieľanie skúseností. To bola XXII. Konference pozemkových úprav 12. - 13. 4. 2022 Harrachov, na ktorej sme sa zúčastnili aj za FZKI.

napísal

V druhom ročníku enviro ocenenia Nadácie VÚB Atlas je v kategórii Osveta nominovaný aj projekt našej fakulty s názvom Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy. Výstupy projektu sú dostupné na webovom sídle projektu: www.zmenaklimy.sk