Aktuálne informácie

napísal

Výberová prednáška, 19.02.2020 o 09:00 na Tulipánovej 7, 949 76 Nitra, číslo miestnosti TD-01. Prednášajúci: Ing. Jozef Janiš, záhradný architekt.

napísal

Súťaž Záhrada roka, Park roka a Detail roka s rovnomennými kategóriami je prezentáciou súčasnej úrovne krajinnej architektúry na Slovensku. Predstavenie prihlásených diel a vyhlásenie víťazov tohtoročnej súťaže sa konalo 12. februára v Nitre, v rámci konferencie Záhradnícke fórum 2020, ktorej hlavnou témou je tento rok klimatická zmena. Zdroj: www.uniag.sk

napísal

Tak ako každý rok, aj tento fakulta zorganizovala Deň otvorených dverí 2020, kde privítala záujemcov o štúdium. Program prebiehal priebežne počas celého dňa a študenti si mohli prejsť zaujímavé stanovištia pripravené jednotlivými katedrami rozdelené podľa jednotlivých odborov.

napísal

prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. pracuje ako vysokoškolský pedagóg na Katedre ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Zdroj: CVTI SR

napísal

Výberová prednáška, 13.02.2020 o 11:45 na Tulipánovej 7, 949 76 Nitra, číslo miestnosti TD-01. Prednášajúci: Ing. Tomáš Gabriel, Gabriel s. r. o. , ČR