Aktuálne informácie

napísal

Seminár pri príležitosti Svetového dňa vody – Voda pre mier. 21.03.2024 od 09:00, Envirocentrum ÚKI FZKI SPU v Nitre, Hospodárska 7, Nitra. Moderné spôsoby hospodárenia s dažďovou a odpadovou vodou v mestách: prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD., Problematika povodní, povrchový odtok, dokumentácia a kvantifikácia erózie pomocou kontaktných a bezkontaktných metód, vodohospodárske kultúrne dedičstvo. Predstavenie projektu AdaptaN II.: Mgr. Pavla Štěpánková, Ph.D., Mgr. Martin Caletka, Mgr. Radek Bachan, Mgr. Matej Hlavňa

napísal

Letná škola GET TO KNOW TOKAJ! Miesto: University of Tokaj, Sárospatak, Maďarsko. Termín: 7-21. júla 2024. Uzávierka prihlášok: 8. júna 2024. Počet kreditov: 6 ECTS. Web letnej školy - Možnosti štipendia (prihláška do 28. marca)

napísal

Nitra, 5. – 7. jún 2024 na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre, Tulipánová 7, Nitra, Slovensko. Príďte sa podeliť o Vaše poznatky o jarabine oskorušovej na medzinárodnej konferencii pre akademikov, pestovateľov, farmárov a nadšencov pestovania tejto ušľachtilej dreviny.

napísal

Mapové služby „Kritické profily a ich povodia“ a „Odtokové línie“ boli vytvorené z originálnej databázy spracovanej na Ústave krajinného inžinierstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Obe mapové služby sú zverejnené v aplikácii Mapový klient ZBGIS® (základná báza údajov pre geografický informačný systém).

napísal

Dekan FZKI SPU v Nitre oznamuje, že dňa 29.02.2024 o 09:00h v Pavilóne záhradnej architektúry FZKI, Tulipánová 7 v Nitre, v posluchárni TD-01 prednesie habilitačnú prednášku a o 10:30h bude obhajovať habilitačnú prácu Ing. Beáta Novotná, PhD.