Aktuálne informácie

napísal

Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstva sa koná na SPU v Nitre slávnostné prijatie a ocenenie študentov, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena univerzity reprezentáciou v študijnej oblasti, oblasti vedy, športu či kultúry. Na návrh dekanov fakúlt rektorka doc. Klaudia Halászová aj tento rok ocenila 18 študentov. Medzi nimi aj našich Annu Kulperovú, Zuzanu Sabovú a Miroslava Čibika.

napísal

Výberová prednáška, 2/12/2019 od 13.30 do 15.30 hod Kongresové centrum AgroBioTech, Tr. A. Hlinku 2, Nitra, areál SPU. Lektor: Beáta Vlnková, prezidentka Asociácie somelierov Slovenskej republiky. Organizuje Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre.

napísal

Odborná exkurzia, 11.12.2019 PLANTEX s.r.o., Veselé pri Piešťanoch. Určené pre študentov predmetu Pozberová technológia záhradníckych plodín. Organizuje: Katedra zeleninárstva, Ing. Marcel Golian, PhD., Ing. Ivana Mezeyová, PhD.

napísal

V dňoch 28. - 29. 11.2019 sa v kaštieli v Mojmírovciach uskutoční III. ročník odborného seminára pod názvom: "Aká bude budúcnosť slovenského zeleninárstva?", ktorý organizuje Zväz zeleninárov a zemiakárov Slovenska po záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

napísal

Výberová prednáška, 4. december 2019 (streda) o 09.30 hod., TD-01 - prednášková miestnosť, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Tulipánová 7, Nitra. Prednášajúci: JUDr. Viktor Vincze