Aktuálne informácie

napísal

Podporujeme rozvoj vidieka

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) a Národná sieť rozvoja vidieka SR za spoluúčasti Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva v rámci podpory získanej z Nórskeho finančného mechanizmu organizujú dňa 9.11.2016 konferenciu "Podporujeme rozvoj vidieka" pod záštitou doc. Ing. Milana Belicu, PhD., predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

napísal

Kurz Environmentálneho manažmentu - ISO 14001:2015

Termín konania: 14.11 – 15.11.2016. Lektor: Mgr. Peter Čierňava. Organizačné zabezpečenie: Ing. Lenka Lackóová, PhD. Kurz Environmentálneho manažmentu - ISO 14001:2015

napísal

Zásobování města Brna vodou a hospodaření s dešťovými vodami na území Brna

03.11.2016 (štvrtok) o 11.45 h, prednášková miestnosť TD-01, Tulipánová 7. Prednášajúci: Ing. Jana Marková, Ph.D. Prednáška je určená všetkým záujemcom o danú problematiku bez ohľadu na zameranie štúdia a ročník.

napísal

Výberová prednáška - Land and water in Finland

08.11.2016 (utorok) o 13.30 h, prednášková miestnosť ZP, Hospodárska 7. Prednášajúci: Kaija Karhunen. Prednáška je určená všetkým záujemcom o danú problematiku bez ohľadu na zameranie štúdia a ročník.

napísal

Exkurzia Arborétum Mlyňany

Termín konania: 8.11.2016. Cieľom exkurzie je oboznámenie sa študentov s dendrologickou skladbou a manažmentom chráneného územia.