Aktuálne informácie

napísal

7. február 2020 - Dekanát FZKI SPU v Nitre, Tulipánová 7, Nitra, od 10:00 do 14:00 h. --- záhradníctvo, krajinné inžinierstvo, krajinná a záhradná architektúra, pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve ---

napísal

Prezentácia FZKI

Podaj si prihlášku a študuj na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

napísal

Na zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre 12. decembra odovzdala rektorka doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., dekréty aj trom novým docentom z FZKI: doc. Jánovi Čimovi, doc. Dagmar Hillovej a doc. Miroslavovi Šlosárovi.

napísal

Dňa 4.12.2019 sa uskutočnil už 19. ročník tradičného predvianočného podujatia na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva - PUNČ FZKI. Jeho súčasťou boli zaujímavé prednášky a diskusie ako aj predajné stánky a samozrejme nechýbal ani vianočný punč.

napísal

Naša partnerská Zahradnická fakulta Mendelovej univerzity v Brne oslavovala 100 rokov univerzity. FZKI dostala ocenenie a poďakovanie za spoluprácu. My sme kolegom odovzdali ďakovný list a ako dar grafiku významného slovenského autora Karola Felixa.