Aktuálne informácie

napísal

Možnosti využitia agrárneho informačného systému AgroCont© v integrovanom a ekologickom systéme pestovania zeleniny

Výberová prednáška, 05.04.2017 od 13.30 - 15.00 h, FZKI SPU Tr. A. Hlinku 2, Katedra zeleninárstva (miestnosť BZ-01). Prednášajúci: Ing. Jozef Mikla

napísal

EMAS - Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit

Výberová prednáška, 27. apríl 2017, 11:00 - 15:00 hod., Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, Hospodárska 7 (Zobor), Nitra (miestnosť ZM). Prednášajúci: Mgr. Peter Čierňava

napísal

Informačný deň o štipendiách

Odskoč si ... do zahraničia, informačný deň o štipendiách, 6. apríl 2017 od 09:00 do 12:00 SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, vstupná hala

napísal

Mechanism of antropogenic changes of the plant cover

Výberová prednáška, 06.04.2017 o 10:00-12:00h v TD-15. Prednáška prinesie historický prehľad významných zásahov spoločnosti (človeka) do prírodného prostredia. Prednášajúci: Dr. Renata Nowińska

napísal

Orchids in the flora of Poland - current status and endangered

Výberová prednáška, 03.04.2017 o 13:30-14:30h v TD-15. V prednáške budú predstavené súčasné druhy orchideí v Poľsku, spôsob ich monitorovania a ochrany. Prednášajúci: Dr. Magdalena Kluza - Wieloch