Aktuálne informácie

napísal

UMENIE TVORIŤ versus svetlo v tme poznania

Prednášajúci: prof. Ing. arch. Šarafín Michal, DrSc. Výberová prednáška sa uskutoční v rámci projektovej aktivity 1.1 Inovácia a tvorba nových študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce na FZKI SPU v Nitre projektu Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na FZKI (eduFZKI)

napísal

Závlaha odpadovými vodami a stanovenie kvality závlahovej vody

Výberová prednáška Ing. Róberta Lenárta, PhD., ktorá sa uskutoční v rámci projektovej aktivity 1.1 Inovácia a tvorba nových študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce na FZKI SPU v Nitre projektu Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na FZKI (eduFZKI)

napísal

ŠVK 2015

Pozvánka na Vedeckú konferenciu študentov FZKI 2015 s medzinárodnou účasťou, ktorá sa koná v rámci Univerzitného dňa študentskej vedeckej činnosti, pod záštitou dekanky FZKI SPU v Nitre doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD., 22. apríla 2015.

napísal

Priestorové topografické mapovanie bezkontaktnými technológiami

Výberová prednáška Ing. Mareka Fraštiu, PhD., ktorá sa uskutoční v rámci projektovej aktivity 1.1 Inovácia a tvorba nových študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce na FZKI SPU v Nitre projektu Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na FZKI (eduFZKI)

napísal

Systém triedeného zberu odpadu v združení obcí

Výberová prednáška doc. Ing. Štefana Sklenára, CSc., ktorá sa uskutoční v rámci projektovej aktivity 1.1 Inovácia a tvorba nových študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce na FZKI SPU v Nitre projektu Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na FZKI (eduFZKI)