Aktuálne informácie

napísal

Sustainability of Rural Areas in Practice (SURAP)

Medzinárodná vedecká konferencia "Udržateľnosť vidieckych oblastí v praxi", 03. 12. - 04. 12. 2015, Nitra

napísal

Kurz architektonickej tvorby

6. – 11. júla 2015, Spišská Kapitula. Špecializovaný kurz sa uskutoční v rámci aktivity 1.1 Inovácia a tvorba nových študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce na FZKI SPU v Nitre.

napísal

Příměstské lesy

Multidisciplinárny workshop, 7. 9. – 13. 9. 2015, Kladno, Česká republika

napísal

Land Quality and Landscape Processes

Conference and Workshops, 02 - 04 June, 2015, Keszthely, Hungary

napísal

Verejné priestory v pamiatkových rezerváciách v spojitosti s krajinou v regióne Južného Tekova a Hontu

18. - 22. 5. 2015,  exkurzia spojená s workshopom organizovaná v rámci siete CIII-CZ-0311-07-1415