Aktuálne informácie

napísal

Fakulta si váži osobnosti vedy a výskumu

Na návrh dekanky FZKI SPU v Nitre a následného výberu Veľkej poroty Krištáľového krídla, získala toto významné ocenenie v kategórií  „mimoriadna cena“ najvýznamnejšia slovenská  šľachtiteľka skvelých odrôd viniča, pani Dorota Pospíšilová.

napísal (počet komentárov: 0)

Deň otvorených dverí

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí FZKI dňa 23. 1. 2015 od 10.00 do 14.00 na dekanáte fakulty Tulipánová ul. 7 v Nitre

napísal

Informačný deň SAIA

Štipendiá na štúdium v zahraničí, 17. február 2015,  09:00 - 12:00 hod. FZKI SPU v Nitre, Tulipánova 7, vstupná hala

napísal

Informačný seminár SAIA pre doktorandov

Informácie o výskume doktorandov v zahraničí a programoch SAIA, n.o. 4. február 2015 o 10:00 hod. FZKI SPU v Nitre, Tulipánova 7, cvičebňa D-14

napísal

Slovenská komora architektov – podmienky autorizácie ZKA (skúšky, zodpovednosť, povinnosti)

Prednáška podpredsedkyne komory architektov a autorizovanej krajinnej architektky Ing. Evy Wernerovej