Aktuálne informácie

napísal

na študijné programy FZKI: ŠP Záhradníctvo, ŠP Krajinné inžinierstvo a ŠP Pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve. Termín podania prihlášky do 7.8.2020.

napísal

Do Interaktívnej experimentálnej záhrady (IEZ) na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre možno nazrieť už aj virtuálne. V záhrade je umiestnený aj pozorovací včelí úľ. Zdroj: cetv.sk

napísal

Akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania. Absolventi získajú súhrnné aktuálne poznatky a osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu (príloha vyhlášky č. 97/2010 Z. z.), ktoré sa vydáva po absolvovaní vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania, ktoré boli akreditované podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní. Kvalifikácia je evidovaná. Termíny: 08.09.2020, 09.09.2020, 10.09.2020.

napísal

Štátne skúšky inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2019/2020 sa na FZKI SPU v Nitre konali pre všetky študijné programy online, v dňoch 23. – 24. júna 2020. Ďakujeme všetkým študentom, školiteľom za podporu študentov, štátnicovým komisiám a takisto aj ostatným pracovníkom, ktorí sa spolupodieľali na prípravách, vďaka ktorým sa štátnice podarilo uskutočniť aj v takejto interaktívnej forme.

napísal

Drevený objekt Rampolynå v Partizánskom, na tvorbe ktorého v rámci medzinárodného workshopu 1:1, v lete 2019, spolupracovali aj naši študenti, Klaudia Dočekalová, študentka 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia na študijnom programe Krajinná a záhradná architektúra a doktorand Ing. Miroslav Čibik pôsobiaci na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry, zaznamenal významný úspech - získalo prestížne medzinárodné ocenenie BigSEE Architecture Award 2020.