Aktuálne informácie

napísal

Podmienky prijímacieho konania na I. stupeň štúdia (bakalárske štúdium) na FZKI SPU v Nitre pre akademický rok 2015/2016

napísal

FZKI na Agrokomplexe 2014

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva sa i tento rok podieľala na výstave Agrokomplex. Naši doktorandi spracovali návrh pavilónu, ktorý mal hravou detskou formou priblížiť slovenský vidiek. Okrem doktorandov boli v rámci praxe zapojení aj študenti denného štúdia, ktorí sa podieľali na realizácii pavilónu a priebehu výstavy.

napísal

Letná škola / Educational event for the students of the Horticulture and Landscape Engineering Faculty of Slovak University of Agriculture, Nitra, Slovakia and the Faculty of Geodesy, University of Zagreb, Croatia

napísal

Letná škola / Summer school sponsored by CEEPUS. Lectures by International Teachers and Researchers (Czech republic, Hungary, Poland,...) Nitra, Slovakia 3. - 11. of July 2014

napísal

Mapovanie v krajine UAV fotogrametriou

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre v spolupráci s Geotronics Slovakia, s.r.o. Vás pozývajú na odborný seminár "Mapovanie v krajine UAV fotogrametriou".