Aktuálne informácie

napísal

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre 6. mája pri príležitosti Dňa Zeme (22.4.) zorganizovala akciu - čistenie Klátovského ramena od odpadu.

napísal

Na našej fakulte sa 4. mája 2022 uskutočnili voľby kandidáta na dekana FZKI na funkčné obdobie 2022 - 2026.  Akademickým senátom fakulty bol zvolený prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.

napísal

-- AKTUALIZÁCIA: Na zasadnutí AS FZKI bol kandidátom na dekana na funkčné obdobie 2022 - 2026 zvolený prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. -- V zmysle uznesenia zo zasadnutia dňa 28.2.2022 AS FZKI SPU v Nitre vyhlasuje voľby kandidáta na dekana/dekanku FZKI SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2022 - 2026 na deň 04. 05. 2022. V prípade nezvolenia sa nová voľba kandidáta na dekana/dekanku FZKI SPU v Nitre uskutoční dňa 18. 05. 2022.

napísal

Dňa 27.4.2022 navštívili Ústav záhradníctva kolegovia z Lotyšskej univerzity prírodných vied a technológie, Jelgava (Dr. Kaspars Kampus, Dr. Missa Immants, Dr. Irina Sivicka), ktorí v termíne od 9.00 – 12.00 prezentovali tri prednášky pre študentov IMHS, doktorandov a zamestnancov ústavu. Po prednáškach absolvovali krátku exkurziu vo vzorkovnici záhradníckych plodín a koreninových rastlín.

napísal

Vplyv emisií skleníkových plynov na agropotravinársky sektor bola hlavná téma diskusie Za okrúhlym stolom, ktorú organizoval 22. apríla EIT Food HUB na SPU v Nitre. Na podujatí vystúpil aj doc. Ing. Ján Horák, PhD. z Ústavu krajinného inžinierstva našej fakulty, predstavil príklady mitigačných opatrení.