Aktuálne informácie

napísal

Verejné priestory v pamiatkových rezerváciách v spojitosti s krajinou v regióne Južného Tekova a Hontu

18. - 22. 5. 2015,  exkurzia spojená s workshopom organizovaná v rámci siete CIII-CZ-0311-07-1415

napísal

Kurz monitoringu zložiek ŽP

sa uskutočnil v dňoch 10. 05. 2015 – 13. 05. 2015 v obci Čierny Balog pod vedením garanta kurzu doc. Ing. Viliama Báreka, PhD.

napísal

Kurz aplikovanej hydropedológie

sa uskutočnil v dňoch 10. 05. 2015 – 13. 05. 2015 v obci Čierny Balog pod vedením garanta kurzu doc. Ing. Dušana Igaza, PhD.

napísal

Medzinárodný kurz - Hodnotenie kvality vody

v dňoch 11. - 15. 5. 2015, organizovala Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre.

napísal

Kurz geodetických prác v akademickom roku 2014/2015

Absolvovanie KGP je povinné pre všetkých študentov študijných programov ZKA a KI v I. (bakalárskom) stupni vysokoškolského štúdia.