Aktuálne informácie

napísal

Obhajoba projektovej štúdie na tému: "Interaktívna experimentálna záhrada"

Workshop, 10.01.2017 o 09:00 h, miestnosť TD-02, Tulipánova 7, Katedra biotechniky zelene FZKI SPU v Nitre, oponent z praxe: Ing. Martina Šášiková

napísal

O meteorológii a spôsobe vypracovávania predpovedí počasia

V rámci skvalitňovania výučby sa konala na Katedre biometeorológie a hydrológie FZKI SPU v Nitre 13.12.2016 prednáška Mgr. Miriam Jarošovej

napísal

Deň otvorených dverí dverí FZKI - 27. január 2017

Srdečne pozývame všetkých záujemcov o štúdium na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre na fakultný Deň otvorených dverí. 27. január 2017 - 10.00 h - 14.00 h Tulipánová 7, Nitra

napísal

Punč FZKI 2016 - fotonávrat

6. decembra 2016 sa na fakulte uskutočnil Mikulášsky Punč FZKI 2016 a Záhradný trpaslík. Organizovali FZKI SPU v Nitre a Študentská rada FZKI SPU v Nitre

napísal

Zveľaďujeme naše dedičstvo – rekonštrukcia budovy na Hospodárskej ul.

Zrekonštruovanú budovu symbolicky otvoril rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., spolu s dekankou FZKI doc. Ing. Klaudiou Halászovou, PhD.