Aktuálne informácie

napísal

6. ročník Záhradníckeho fóra

Na príprave medzinárodného seminára sa podieľala aj naša fakulta. S vyžiadanou prednáškou vystúpila prof. Ing. Viera Paganová, PhD., na seminári prezentovali svoje ateliérové práce študenti fakulty. Absolventi boli úspešní v 2. ročníku súťaže Záhrada, Park a Detail roka 2016.

napísal

Štipendium od Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie – DBU

Deutsche Stiftung für Umwelt (DBU) je určené pre všetkých absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia na univerzitách a vysokých školách s akýmkoľvek zameraním študenta na environmentálne problémy (prírodné, technické, spoločenské vedy, medicína, ekonomika....)

napísal

Informačný seminár k možnostiam štúdia v zahraničí

Dňa 15.2.2017 o 14:15 sa v TDA-01 na FZKI SPU v Nitre, Tulipánovej ulici 7, uskutoční informačné stretnutie ohľadne možností štúdia v zahraničí prostredníctvom aktuálnych grantových programov

napísal

Fakulta privítala záujemcov o štúdium

FZKI SPU v Nitre pripravila pre všetkých záujemcov o štúdium deň otvorených dverí. V piatok 27.01.2017 tak vo svojich priestoroch privítala stredoškolákov, ktorým boli predstavené ponúkané študijné programy

napísal

Školenia na Katedre krajinného inžinierstva

Skladba a princíp montáže čerpadiel - 7.2.2017, Skladba a montáž AZS - 8.2.2017, Základy navrhovania AZS - 9.2.2017. Miesto: KKI SPU v Nitre, Hospodárska č.7, 949 76 Nitra (poslucháreň ZM)