Aktuálne informácie

napísal

Vybrané druhy korenín používané v tradičnej čínskej medicíne a v kuchyni

Prednášajúci: Dr. Li Jianzhong. Prednáška sa uskutoční v rámci projektovej aktivity 1.1 Inovácia a tvorba nových študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce na FZKI SPU v Nitre projektu Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre (eduFZKI).

napísal

Enviro Nitra 2015

XX. Medzinárodná vedecká konferencia, 18. – 20. november 2015, Horský hotel Akademik – Račkova dolina

napísal

Farby a plody jesene

Výstava (od 30.9.2016 do 06.10.2016) a odborné semináre - Menej známe druhy záhradníckych plodín (30.09.2015) a Včely a ich prínos (02.10.2015)

napísal

Kurz tvorby tematického GIS

V dňoch od 24.08.2015 až do 26.08.2015 sa fakulte uskutočnil Kurz tvorby tematického GIS. Aktivita bola realizovaná v rámci projektu Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. ITMS: 26110230094 (eduFZKI).

napísal

Stáž študentov z Poľnohospodárskej univerzity v Krakove

V týchto dňoch absolvuje sedem študentov z Poľnohospodárskej univerzity v Krakove mesačnú stáž na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, v rámci ktorej sa oboznámia so štruktúrou fakulty, jej výskumnými pracoviskami a absolvujú špecializované kurzy a exkurzie.