Aktuálne informácie

napísal

Kurz geodetických prác 2015

17. 08. 2015 - 19. 08. 2015 v areáli Botanickej záhrady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (BZ SPU) a v budove Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre na Tulipánovej ul. prebieha Kurz geodetických prác.

napísal

Pozvánka na krst kníh (Agrokomplex, 21.08.2015)

Dekanka FZKI SPU v Nitre, doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., Vás pozýva na krst kníh: Hydrológia poľnohospodárskej krajiny a Zavlažovanie poľných plodín, zeleniny a ovocných sadov.

napísal

Informačné zdroje o území: princípy, legislatíva, štandardy, využitie a situácia v SR

Prednášajúci: Ing. Martin Tuchyňa, PhD.. Prednáška sa uskutoční v rámci projektovej aktivity 1.1 Inovácia a tvorba nových študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce na FZKI SPU v Nitre projektu Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre (eduFZKI).

napísal

Ako efektívne vyhľadávať a zdieľať informačné zdroje o území v prostredí geopriestorového webu?

Prednášajúci: Ing. Tomáš Kliment, PhD. Prednáška sa uskutoční v rámci projektovej aktivity 1.1 Inovácia a tvorba nových študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce na FZKI SPU v Nitre projektu Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre (eduFZKI).

napísal

Čaro vidieka, čaro domova (Agrokomplex, 20.—23.08.2015)

Ako v minulosti, tak aj tento rok pripravuje naša fakulta celý pavilón na výstavu Agrokomplex 2015. Návštevníkom všetkých vekových kategórií budú v pavilóne predstavené jednotlivé opatrenia Programu rozvoja vidieka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Aj tento rok FZKI spracovala návrh tejto expozície a spolupráca bude trvať aj počas realizácie výstavy.