Aktuálne informácie

napísal

Ako pristupovať k tvorbe zaujímavých detských ihrísk a vytvárať ich hernú hodnotu

Výberová prednáška, 04.04.2017, o 14:00, TD-02. Prednášajúci, Mr. Peter Heuken, predstaví základné princípy tvorby detských ihrísk, ako využiť terén a lokalitu, ako vyberať materiály a ako neprestať byť tvorivý

napísal

Princípy tvorby rodinných záhrad

Výberová prednáška v rámci predmetu Ateliéry záhradnej tvorby, 29.03.2017, 11:00 hod, TD-01. Prednášajúci: Ing. Juraj Lahký, Ing. Michal Sobota

napísal

Prezentácia študentských návrhov vidieckych verejných priestorov v Malej Mani a Veľkej Mani

Srdečne pozývame všetkých záujemcov na prezentáciu študentských návrhov vidieckych verejných priestorov v Malej Mani a Veľkej Mani za účasti starostu obce Maňa, Ing. Igora Sádovského. Kedy? 28.3.2017 utorok 13:00. Kde? TD 17 Tulipánová 7, Nitra. Vedúci ateliéru: A. Tóth

napísal

XXII. medzinárodná konferencia ENVIRO Nitra 2017

Kedy:  04. – 06. október 2017. Kde: Horský hotel AKADEMIK – Račkova dolina. Garant konferencie: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. – dekanka Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, Prof. Krzysztof Gawroński, PhD, DSc. – dekan Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

napísal

Detské ihriská

Dňa 5.4.2017 sa uskutoční odborný seminár Detské ihriská, ktorý organizuje Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu v spolupráci s Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre a CHKO Ponitrie. Miesto konania: Správa CHKO Ponitrie, Prihláška: do 03.04.2017