Aktuálne informácie

napísal

Medzinárodný kurz - Hodnotenie kvality vody

v dňoch 11. - 15. 5. 2015, organizovala Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre.

napísal

Kurz geodetických prác v akademickom roku 2014/2015

Absolvovanie KGP je povinné pre všetkých študentov študijných programov ZKA a KI v I. (bakalárskom) stupni vysokoškolského štúdia.

napísal

Kurz biotechniky zelene

18. 05. 2015 – 22. 05. 2015. Garant kurzu: Ing. Marcel Raček, PhD. Kurz je realizovaný v rámci projektu Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva  a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. ITMS: 26110230094 (eduFZKI).

napísal

Stromy – charakteristiky rastu a riziká mechanického poškodenia

Prednášajúci: Ing. Peter Hoťka, PhD. Prednáška sa uskutoční v rámci projektovej aktivity 1.1 Inovácia a tvorba nových študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce na FZKI SPU v Nitre projektu Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre (eduFZKI).

napísal

Stromolezecké techniky používané pri ošetrovaní stromov

Prednášajúci: Ing. Martin Kolník. Prednáška sa uskutoční v rámci projektovej aktivity 1.1 Inovácia a tvorba nových študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce na FZKI SPU v Nitre projektu Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre (eduFZKI).