prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Dekan
email: dusan.igaz@uniag.sk
tel.: +421 (37) 641 5410, +421 (37) 641 5245
 

 


doc. Ing. Ján Horák, PhD.
Prodekan pre vedu a výskum
email: jan.horak@uniag.sk
tel.: +421 (37) 641 5244
 

 


prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Prodekanka pre zahraničné vzťahy a vzťahy s verejnosťou
email:  miroslava.kacaniova@uniag.sk
tel.: +421 (37) 641 4715
 

 


doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť
email: roberta.stepankova@uniag.sk
tel.: +421 (37) 641 5429, +421 (37) 641 5019
 

 


Ing. Andrej Tárník, PhD.
Prodekan pre rozvoj
email: andrej.tarnik@uniag.sk
tel.: +421 (37) 641 5249
 

 

Mgr. Viera Režová
Tajomníčka fakulty
email: viera.rezova@uniag.sk
tel.: +421 (37) 641 5415