doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
Dekanka
email: klaudia.halaszova@uniag.sk
tel.: +421 (37) 641 5415, +421 (37) 641 5219
 

 


doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Prodekan pre vedu a výskum
email: dusan.igaz@uniag.sk
tel.: +421 (37) 641 5245
 

 


Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Prodekanka pre zahraničné vzťahy a vzťahy s verejnosťou
email: maria.bihunova@uniag.sk
tel.: +421 (37) 641 5425
 

 


doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť
email: lenka.lackoova@uniag.sk
tel.: +421 (37) 641 5219
 

 

Ing. Katarína Pobudová
Tajomníčka fakulty
email: katarina.pobudova@uniag.sk
tel.: +421 (37) 641 5413