Zdroj: www.google.com

Mapa lokalít FZKI (Tulipánová 7, Hospodárska 7, Tr. A. Hlinku)

Lokality FZKI - Zobor (Hospodárska 7), Tulipán (Tulipánová 7), Zeleninárstvo-Ovocinárstvo (Tr. A. Hlinku, hlavný areál SPU)

Budova na Tulipánovej ulici je objekt, v ktorom sa nachádzajú pracoviská FZKI prioritne zamerané na výučbu a výskum, ktoré sa týkajú záhradnej a krajinnej architektúry a dekanát FZKI. Pôvodne išlo o objekt typovej materskej školy postavenej v 70. rokoch, ktorý bol po rekonštrukcii podľa projektu architekta Juraja Polyaka nominovaný v roku 1999 na cenu Stavba roka a v roku 2002 na cenu CE.ZA.AR.

 

Budova na Hospodárskej ulici je objekt, v ktorom sa nachádzajú pracoviská FZKI prioritne zamerané na výučbu a výskum, ktoré sa týkajú krajinného inžinierstva a pozemkových úprav. Objekt je významná architektonická pamiatka reprezentujúca funkcionalizmus z roku 1932. Autorom je architekt Jiří Grossmann. Pôvodne bola Štátnou hospodárskou školou, neskôr sa stala súčasťou SPU v Nitre. Je po náročnej ale úspešnej pamiatkovej obnove, ktorá bola ukončená v roku 2016 a stala sa reprezentatívnym priestorom fakulty. Je národnou kultúrnou pamiatkou. Prednáška o histórii a rekonštrukcii objektu.

 

Budova v hlavnom areáli SPU v Nitre je objekt, v ktorom sa nachádzajú pracoviská FZKI prioritne zamerané na výučbu a výskum, ktoré sa týkajú záhradníctva. Budova je po rekonštrukcii, ktorá sa skončila v roku 2019. Je obklopená demonštračnými záhradami a sadmi, ktoré slúžia na výučbu a výskum.