Rokovací poriadok disciplinárnej komisie FZKI SPU v Nitre

application/pdf Rokovaci-poriadok-disciplinarnej-komisie-FZKI-SPU-v-Nitre.pdf (264.6 kB)

Disciplinárny poriadok FZKI SPU v Nitre

application/pdf Disciplinarny-poriadok-FZKI-SPU-v-Nitre.pdf (272.2 kB)

Štruktúra Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

application/pdf Struktura-fakulty-FZKI-SPU-v-Nitre.pdf (95.3 kB)

Organizačný poriadok Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

application/pdf Organizacny-poriadok-FZKI-SPU-v-Nitre.pdf (142.5 kB)

Štatút Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

application/pdf Statut-FZKI-SPU-v-Nitre.pdf (219.2 kB)

Rokovací poriadok VR FZKI SPU v Nitre

application/pdf Rokovaci-poriadok-VR-FZKI-SPU-v-Nitre.pdf (83.8 kB)

Rokovací poriadok fakultnej rady kvality

application/pdf Rokovaci-poriadok-FRK-FZKI.pdf (114.8 kB)

Štatút fakultnej rady kvality

application/pdf Statut-FRK-FZKI.pdf (113.5 kB)

Zásady získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor

application/pdf Zasady-ziskavania-vedecko-pedagogickych-titulov-FZKI.pdf (1.3 MB)

Všeobecné kritéria na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov

application/pdf Funkcne-miesta-doc-prof-FZKI.pdf (91.3 kB)

Rokovací poriadok AS FZKI SPU v Nitre

application/pdf Rokovaci-poriadok-AS-FZKI.pdf (462.4 kB)

Zásady volieb do AS FZKI SPU v Nitre

application/pdf Zasady-volieb-do-AS-FZKI.pdf (756.5 kB)