Štatút Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Statut-FZKI-SPU-v-Nitre_2021.pdf (532.3 KiB)

Organizačný poriadok Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Organizacny-poriadok-FZKI-SPU-v-Nitre-2021.pdf (459.2 KiB)

Štruktúra Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Struktura-fakulty-FZKI-SPU-v-Nitre-2021.pdf (120.6 KiB)

Rokovací poriadok Vedeckej rady FZKI SPU v Nitre

Rokovaci-poriadok-VR-FZKI-SPU_v_Nitre.pdf (477.6 KiB)

Rokovací poriadok Akademického senátu FZKI SPU v Nitre

Rokovaci-poriadok-AS-FZKI.pdf (237.8 KiB)

Zásady volieb do Akademického senátu FZKI SPU v Nitre

Zasady-volieb-do-AS-FZKI.pdf (397.3 KiB)

Študijný poriadok Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Študijný poriadok (477.7 KiB)

Smernica dekana FZKI SPU v Nitre č.1/2023 o priznávaní motivačného štipendia v kalendárnom roku 2023

Smernica-dekana-fzki-o-priznavani-motivacneho-stipendia-2023.pdf (193.8 KiB)

Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov, docentov a odborných asistentov a funkcií vedúcich zamestnancov SPU v Nitre

Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov, docentov a odborných asistentov a funkcií vedúcich zamestnancov SPU v Nitre