Smernica dekana FZKI SPU v Nitre č.1/2022 o priznávaní motivačného štipendia v kalendárnom roku 2022

Smernica-dekana-fzki-o-priznavani-motivacneho-stipendia-2022.pdf (223.1 KiB)

Smernica dekana FZKI SPU v Nitre č.1/2021 o priznávaní motivačného štipendia v kalendárnom roku 2021

Smernica dekana o priznávaní motivačného štipendia (214.1 KiB)

Študijný poriadok Slovenskej poľnohospodárskej univerzity V Nitre

Študijný poriadok (498.4 KiB)

Rokovací poriadok disciplinárnej komisie FZKI SPU v Nitre

Rokovaci-poriadok-disciplinarnej-komisie-FZKI-SPU-v-Nitre.pdf (258.4 KiB)

Disciplinárny poriadok FZKI SPU v Nitre

Disciplinarny-poriadok-FZKI-SPU-v-Nitre.pdf (265.9 KiB)

Štruktúra Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Struktura-fakulty-FZKI-SPU-v-Nitre-2021.pdf (120.6 KiB)

Organizačný poriadok Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Organizacny-poriadok-FZKI-SPU-v-Nitre-2021.pdf (459.2 KiB)

Štatút Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Statut-FZKI-SPU-v-Nitre_2021.pdf (532.3 KiB)

Rokovací poriadok VR FZKI SPU v Nitre

Rokovaci-poriadok-VR-FZKI-SPU_v_Nitre.pdf (477.6 KiB)

Rokovací poriadok fakultnej rady kvality

Rokovaci-poriadok-FRK-FZKI.pdf (112.1 KiB)

Štatút fakultnej rady kvality

Statut-FRK-FZKI.pdf (110.8 KiB)

Všeobecné kritéria na obsadzovanie funkcií profesorov, docentov a odborných asistentov a konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov, docentov a odborných asistentov

Rokovací poriadok AS FZKI SPU v Nitre

Rokovaci-poriadok-AS-FZKI.pdf (237.8 KiB)

Zásady volieb do AS FZKI SPU v Nitre

Zasady-volieb-do-AS-FZKI.pdf (397.3 KiB)