Harmonogram zápisov na bakalárske štúdium a do ďalšieho roka štúdia v akademickom roku 2019/2020 (denná a externá forma štúdia)

Aktualizácia: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Zápis do 1. roka štúdia – bakalárske študijné programy - denná a externá forma štúdia

Študijný program Krajinná a záhradná architektúra Záhradníctvo Krajinné inžinierstvo Krajinné inžinierstvo a Záhradníctvo
Dátum 3.9.2019 3.9.2019 4.9.2019 4.9.2019
Čas 9:00 13:00 9:00 13:00
Forma štúdia denná denná denná externá
Miestnosť TD02* TD02* TD02* TD02*

*Miestnosť TD02 sa nachádza na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, Tulipánová 7.

Zápis do ďalších rokov štúdia– bakalárske študijné programy - denná a externá forma štúdia

Zápis do ďalšieho roka štúdia sa bude realizovať dvoma formami

  • - E-zápisom, pre študentov, ktorí v predchádzajúcom akademickom roku splnili podmienky pre postup do ďalšej časti štúdia (dosiahli v predchádzajúcom akademickom roku aspoň 48 kreditov)
  • - Osobným zápisom, pre študentov, ktorí nedosiahli v predchádzajúcom akademickom roku aspoň 48 kreditov.

Dôležité pokyny, postup a ďalšie podrobnosti TU

Súvisiace dokumenty