Harmonogram zápisov na bakalárske štúdium a do ďalšieho roka štúdia v akademickom roku 2021/2022 (denná a externá forma štúdia)

Aktualizácia: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Zápis do 1. roka štúdia – bakalárske študijné programy - denná a externá forma štúdia

Študijný program Dátum Čas
Forma štúdia Miestnosť
Krajinná a záhradná architektúra 3.9.2021 9:00 denná TD02*
Krajinné inžinierstvo a Pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve
3.9.2021 13:00 denná TD02*
Záhradníctvo 6.9.2021 9:00 denná TD02*
Krajinné inžinierstvo a Záhradníctvo 6.9.2021 13:00 externá TD02*

*Miestnosť TD02 sa nachádza na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, Tulipánová 7.

Na zápis je potrebné sa dostaviť sa osobne.

Dokumenty potrebné pre zápis študenta na štúdium (pre študentov, ktorým bolo zaslané rozhodnutie o prijatí na štúdium):

  • - občiansky preukaz,
  • - rozhodnutie o prijatí
  • - oznámenie pre register študentov pre 1. ročník (nájdete v „Súvisiacich dokumentoch“)

Dokumenty potrebné pre zápis študenta na štúdium (pre študentov, ktorým bolo zaslané rozhodnutie o podmienečnom prijatí na štúdium):

  • - občiansky preukaz
  • - rozhodnutie o prijatí
  • - úradne overenú kópiu dokladu o ukončení stredoškolského vzdelania (zaslať na študijné oddelenie najneskôr do dňa konania zápisu)
  • - oznámenie pre register študentov pre 1. ročník (nájdete v „Súvisiacich dokumentoch“)

Zápis do ďalších rokov štúdia– bakalárske študijné programy - denná a externá forma štúdia

Zápis do ďalšieho roka štúdia sa bude realizovať dvoma formami

  • - E-zápisom, pre študentov, ktorí v predchádzajúcom akademickom roku splnili podmienky pre postup do ďalšej časti štúdia (dosiahli v predchádzajúcom akademickom roku aspoň 48 kreditov). elektronický zápis je otvorený od 2.8.2021 do 31.8.2021
  • - Osobným zápisom, pre študentov, ktorí nedosiahli v predchádzajúcom akademickom roku aspoň 48 kreditov - osobne na študijnom oddelení FZKI v dňoch 8. - 10. septembra 2021 v čase 9:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00

Súvisiace dokumenty