Harmonogram zápisov na inžinierske štúdium a do ďalšieho roka štúdia v akademickom roku 2021/2022 (denná a denná kombinovaná forma štúdia)

Aktualizácia: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Zápis do 1. roka štúdia – inžinierske študijné programy - denná a denná kombinovaná forma štúdia

Študijný program Krajinné inžinierstvo Záhradná a krajinná architektúra, Biotechnika parkových a krajinných úprav Záhradníctvo, IMHS
Krajinné inžinierstvo, Záhradníctvo
Dátum 7.9.2021 7.9.2021 7.9.2021 7.9.2021
Čas 13:00 9:00 13:00 11:00
Forma štúdia denná denná denná denná kombinovaná
Miestnosť TD02* TD02* TD02* TD02*

*Miestnosť TD02 sa nachádza na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, Tulipánová 7.

Na zápis je potrebné sa dostaviť osobne.

Dokumenty potrebné pre zápis študenta na štúdium

  • - občiansky preukaz
  • - rozhodnutie o prijatí
  • - oznámenie pre register študentov pre 1. ročník (nájdete v „Súvisiacich dokumentoch“)

Zápis do ďalších rokov štúdia – inžinierske študijné programy - denná a denná kombinovaná forma štúdia

Zápis do ďalšieho roka štúdia sa bude realizovať dvoma formami

  • - E-zápisom, pre študentov, ktorí v predchádzajúcom akademickom roku splnili podmienky pre postup do ďalšej časti štúdia (dosiahli v predchádzajúcom akademickom roku aspoň 48 kreditov) je elektronický zápis otvorený od 1.8.2021 do 31.8.2021
  • - Osobným zápisom, pre študentov, ktorí nedosiahli v predchádzajúcom akademickom roku aspoň 48 kreditov - osobne na študijnom oddelení FZKI dňa 10. septembra 2021 v čase 9:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00

Súvisiace dokumenty