Harmonogram zápisov na inžinierske štúdium a do ďalšieho roka štúdia v akademickom roku 2019/2020 (denná, externá a kombinovaná forma štúdia)

Aktualizácia: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Zápis do 1. roka štúdia – inžinierske študijné programy - denná, externá a kombinovaná forma štúdia

Študijný program Krajinné inžinierstvo Záhradná a krajinná architektúra, Biotechnika parkových a krajinných úprav Záhradníctvo Krajinné inžinierstvo, Záhradníctvo, Biotechnika parkových a krajinných úprav
Dátum 5.9.2019 5.9.2019 6.9.2019 6.9.2019
Čas 9:00 13:00 9:00 13:00
Forma štúdia denná denná denná externá, kombinovaná
Miestnosť TD02* TD02* TD02* TD02*

*Miestnosť TD02 sa nachádza na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, Tulipánová 7.

Dokumenty potrebné pre zápis študenta na štúdium

  • - občiansky preukaz
  • - rozhodnutie o prijatí
  • - 1 fotografiu o rozmeroch 3,4 x 4,5 cm
  • - oznámenie pre register študentov pre 1. ročník (nájdete v „Súvisiacich dokumentoch“)

Zápis do ďalších rokov štúdia – inžinierske študijné programy - denná a externá forma štúdia

Zápis do ďalšieho roka štúdia sa bude realizovať dvoma formami

  • - E-zápisom, pre študentov, ktorí v predchádzajúcom akademickom roku splnili podmienky pre postup do ďalšej časti štúdia (dosiahli v predchádzajúcom akademickom roku aspoň 48 kreditov)
  • - Osobným zápisom, pre študentov, ktorí nedosiahli v predchádzajúcom akademickom roku aspoň 48 kreditov.

Dôležité pokyny, postup a ďalšie podrobnosti TU

Súvisiace dokumenty