Compass ateliér na SPU v Nitre

napísal

Členovia uznávaného architektonického ateliéru Compass (http://www.compassatelier.com/architekt) z Bratislavy oslovili vedenie SPU v Nitre a požiadali o možnosť absolvovať prehliadku objektov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre architektov V. Dedečka a R. Miňovského.

7. februára 2023 ich sprevádzali členovia Ústavu krajinnej architektúry doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., Ing. Miroslav Čibik, PhD. a Ing. Timea Žolobaničová, ktorí pripravili aj prezentáciu historického vývoja, urbanisticko-architektonických súvislostí a výstavby komplexu v priestore Auly Maxima.

Viac sa dočítate: https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/architekti-atelieru-compass-zavitali-do-pamiatkovo-chranenych-objektov-spu

Ísť späť