Harmonogram zápisov na štúdium v akademickom roku 2021/2022

napísal

Zápis na bakalárske štúdium a do ďalšieho roka štúdia v akademickom roku 2021/2022 (denná a externá forma štúdia).

Zápis na inžinierske štúdium a do ďalšieho roka štúdia v akademickom roku 2021/2022 (denná a denná kombinovaná forma štúdia).

Ísť späť