Jedlé výhonky klíčiacich rastlín

napísal

Autor: Ing. Alena Andrejiová, PhD.

Výberová prednáška

- Jedlé výhonky klíčiacich rastlín

- Ing. Ivan Jablonský, CSc.

- 22.11.2017 (streda) o 13.30 h

- Katedra zeleninárstva BZ01

Prednášateľ pôsobí na Českej zemědělskej univerzite v Prahe , Fakulta agrobiológie, Katedra záhradníctva. Prednáška sa uskutoční v rámci predmetu: "Netradičné využitie záhradníckych plodín" pre odbor Záhradníctvo, II. stupeň štúdia.

Ísť späť