Obhajoby dizertačných prác zo študijného programu Krajinné inžinierstvo - 22.06.2022

napísal

09:00h obhajoba dizertačnej práce Ing. Martiny Kováčovej, doktorandky dennej formy štúdia na Ústave krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre

Názov dizertačnej práce.: "Výskum procesov synergie metód DPZ a dendrologických zmien rastlín pre riadenie závlahy"

Miesto konania obhajoby: Ústav krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre, cvičebňa ZP-S1, Hospodárska 7 v Nitre

obhajoba dizertačnej práce Ing. Martiny Kováčovej

10:30h obhajoba dizertačnej práce Ing. Tatijany Kotuš, doktorandky dennej formy štúdia na Ústave krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre

Názov dizertačnej práce: "Vplyv aplikácie biouhlia na emisie oxidu dusného (N2O)"

Miesto konania obhajoby: Ústav krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre, cvičebňa ZP-S1, Hospodárska 7 v Nitre

obhajoba dizertačnej práce Ing. Tatijany Kotuš

12:00h obhajoba dizertačnej práce Ing. Alexandry Pagáč Mokrej, doktorandky dennej formy štúdia na Ústave krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre

Názov dizertačnej práce: "Návrh metodiky výberu katastrálnych území pre zadávanie projektov pozemkových úprav"

Miesto konania obhajoby: Ústav krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre, cvičebňa ZP-S1, Hospodárska 7 v Nitre

obhajoba dizertačnej práce Ing. Alexandry Pagáč Mokrej

Ísť späť