Prednášky pre stredoškolákov - Žilina

napísal

Sme radi, že sa pravidelne môžeme stretávať aj so stredoškolskými študentami. Radi s nimi spolupracujeme a radi chodíme na prednášky priamo na stredné školy.

Na Strednú odbornú školu poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina chodíme už pravidelne.

Naši kolegovia doc. Ailer a doc. Horák obohatili stredoškolákom výučbu o prednášky na tému vínnej turistiky, resp. klimatickej zmeny.

Ďakujeme za pozvanie

Ísť späť