Projekt HORECA

napísal

Koordinátor:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FZKI

prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.

Partneri:

Univerzita Canakkale Onsekiz Mart Universitesi z Turecka

The Polish Farm Advisory and Training Center z Poľska

ISEKI-Food Association z Rakúska

CTNC zo Španielska.

Ciele projektu:

Podporiť pracovníkov v sektore HORECA a znížte neférovú konkurenciu v marketingu potravín.

Poskytovať možnosti vzdelávania a školenia pre pracovníkov HORECA s nízkou kvalifikáciou.

Zvýšiť pracovné zručnosti HORECA pracovníkov, ktorí majú menej príležitostí, zlepšením svojich kľúčových zručností.

Nástroje a stratégie:

Nástroje a stratégie, ktoré sa vyvinú, umožnia získať nové odborné, sociálne a interkultúrne zručnosti vďaka porovnaniu s inými európskymi školiteľmi, medziľudské zručnosti v nových pracovných kontextoch; medzi kultúrna a európska senzibilizácia; jazykové znalosti súvisiace s jazykom, ktorým sa hovorí v hostiteľskej krajine a/alebo angličtinou, zručnosti v oblasti IKT odvodené od používania digitálnych a multimediálnych nástrojov atď.

 

Ísť späť